Arbetsförmedlingen myndighet

Kontakt för offentlig sektor – Arbetsförmedlingen

För dig inom myndighet, kommun eller a-kassa som har frågor kopplat till arbetssökande. Vi lämnar ut uppgifter som behövs i andra myndigheters handläggning …

Telefonnummer för myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor som vill ha handlingar utlämnade av oss.

Begäran när du jobbar på en myndighet – Arbetsförmedlingen

Inkomna ärenden hanteras i turordning, oftast får du svar inom två arbetsdagar. Vi motringer till myndighetens huvudväxelnummer eller myndighetsnummer. Om vi …

Vårt uppdrag – Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vårt jobb är att föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb.

Arbetsförmedlingen.se – Arbetsförmedlingen

När du söker jobb, behöver rekrytera eller vill veta mer om Arbetsförmedlingens uppdrag. … När du vill veta mer om vår myndighet och våra uppdrag.

Historia – Arbetsförmedlingen

Statens Arbetsmarknadskommission ombildas och blir Arbetsmarknadsstyrelsen, som får det övergripande ansvaret för Arbetsmarknadsverket. Den nya myndigheten ska …

Berättelsen om Arbetsförmedlingen är över 100 år. Under åren har vi anpassat vår verksamhet till förändringarna i samhället och arbetsmarknadens behov.

Vår verksamhet – Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens historia, ny myndighet 2022. Utbildningsmaterial. För myndigheter, lärare, yrkesvägledare, arbetsgivare och privatpersoner.

Organisation – Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en av Sveriges största myndigheter och finns över hela Sverige. Vårt högsta beslutande organ är styrelsen, där generaldirektören ingår …

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse. Generaldirektören leder den löpande verksamheten med stöd av en ledningsgrupp, nationella funktioner och staber.

Kontakt – Arbetsförmedlingen

Orter där du kan ta del av Arbetsförmedlingens tjänster. … När du vill veta mer om vår myndighet och våra uppdrag. Statistik och analyser.

Det finns olika sätt att komma i kontakt med oss på Arbetsförmedlingen. Du kan ringa, chatta eller besöka oss. Du kan också prata med oss på Facebook.

Styrning och resultat – Arbetsförmedlingen

Utifrån regleringsbrevet beslutar styrelsen om en verksamhetsplan för hela myndigheten. Myndighetens nya verksamhetsplan publiceras vanligtvis i februari varje …

Arbetsförmedlingen arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Grunduppdraget beskrivs i lagar och förordningar, och finansieras via riksdag och regering.

Arbetsförmedlingen – Wikipedia

Arbetsförmedlingen (ibland förkortat Af, kallas på engelska Swedish Public Employment Service) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar …

Keywords: arbetsförmedlingen myndighet