Räntefond avanza

Spiltan Räntefond Sverige – handla fonden | Avanza

Fondguide | Avanza

Fonden är en kort räntefond som främst placerar i företagsobligationer och företagscertifikat med god kreditvärdighet utfärdade i svenska kronor med en …

Vad är räntefonder? – Avanza

Vad är räntefonder? | Avanza

En räntefond placerar i räntebärande värdepapper, så som statsskuldväxlar, bostads-, kommun- och statsobligationer. Räntefonder har generellt lägre risk än …

Hur fungerar räntefonder och vilka olika typer av räntefonder finns det? Här lär du dig allt om det.

AMF Räntefond Kort – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

Fonden är en räntefond med en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper och …

Spiltan Räntefond Sverige – handla fonden – Avanza

Fonden är en kort räntefond som främst placerar i företagsobligationer och företagscertifikat med god kreditvärdighet utfärdade i svenska kronor med en …

AMF Räntefond Lång – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

Handla fonden AMF Räntefond Lång hos oss. Vi har över 1200 fonder att välja bland. Bli kund gratis på 3 min med BankID!

AMF Räntefond Mix – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

Fonden är en räntefond med en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 2 och 12 år, som investerar i räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, …

SEB Korträntefond C USD – Lux – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

SEB Korträntefond C USD – Lux · Total avgift 0,50% 0,00% · Risknivå · Hållbarhetsfokus. Nej · Extra populär hos 55-64 år 65-74 år · Fondbetyg.

Länsförsäkringar Kort räntefond – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

Fonden är en aktivt förvaltad kort räntefond som placerar främst i svenska ränterelaterade överlåtbara värdepapper och i penningmarknadsinstrument.

Swedbank Robur Räntefond Kort A – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

Räntefond Kort är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i penningmarknadsinstrument och obligationer utfärdade av svenska staten, …

Länsförsäkringar Lång Räntefond A – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

Handla fonden Länsförsäkringar Lång Räntefond A hos oss. Vi har över 1200 fonder att välja bland. Bli kund gratis på 3 min med BankID!

Keywords: räntefond avanza, spiltan räntefond avanza, avanza räntefond